Podyplomowe Studia Pedagogiczne i Zawodowe

Studia prowadzone są przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej we współpracy z Wydziałem Matematyki Stosowanej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Studia przygotowują nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu lub stanowią poszerzenie kwalifikacji w ramach już nauczanego przedmiotu.

Studia Podyplomowe kwalifikujące nauczycieli prowadzone są na następujących kierunkach (szczegółowe informacje – menu z lewej strony):

  • fizyka z elementami informatyki
  • matematyka z elementami informatyki
  • chemia z elementami ochrony środowiska
  • informatyka w szkole

Studia przewidziane są dla nauczycieli lub osób z wyższym wykształceniem posiadających przygotowanie pedagogiczne do nauczania w szkole.

Studia trwają trzy semestry (w tym tzw. semestr wakacyjny) i obejmują 350 godzin realizowanych od marca do lutego podczas 20 zjazdów (piątek od 14:30-sobota do 17:00/zajęcia prowadzone w systemie hybrydowym).

Opłata wynosi 4500 złotych (wpłaty w ratach).

Informacja dla osób zainteresowanych
podjęciem w roku akademickim 2024/25
Podyplomowych Studiów Pedagogicznych i Zawodowych


na jednym z niżej wymienionych kierunków:

  • Chemia z elementami ochrony środowiska

  • Fizyka z elementami informatyki

  • Informatyka w szkole

  • Matematyka z elementami informatyki

Planowana jest realizacja zajęć w systemie hybrydowym (wykłady – online/stacjonarnie, zajęcia laboratoryjne i praktyczne – stacjonarnie, ćwiczenia audytoryjne – online/stacjonarnie)

Dokumenty będą przyjmowane od 01 czerwca 2024 r

Szczegółowe informacje w zakładce: REKRUTACJA