nextupprevious
Next:Liczby doskonałe; liczby zaprzyjaźnioneUp:Kilka drobiazgów z historiiPrevious:Liczby zespolone - trochę

Magia i mistyka liczb; liczby doskonałe i zaprzyjaźnione

Myśląc o ,,starożytnych matematykach'' i dowiadując się o ich bardziej lub mniej imponujących wiadomościach, nie zdajemy sobie sprawy jak trudno było w ówczesnych czasach ,,uprawiać'' matematykę, to znaczy wykonywać najprostsze nawet rachunki.
 Wartości liczbowe liter alfabetu greckiego.
Jedności Dziesiątki Setki  
A $\alpha$ alfa 1 I $\iota $ iota 10 P $\rho $ rho 100
B $\beta$ beta 2 K $\kappa $ kappa 20 $\Sigma $ $\sigma $ sigma 200
$\Gamma $ $\gamma $ gamma 3 $\Lambda $ $\lambda $ lambda 30 T $\tau $ tau 300
$\Delta $ $\delta $ delta 4 M $\mu $ mi 40 Y $\upsilon $ ypsilon 400
E $\varepsilon $ epsilon 5 N $\nu $ vi 50 $\Phi $ $\varphi$ fi 500
$\Upsilon $ $\varsigma $ digamma 6 $\Xi $ $\xi $ ksi 60 X $%\chi $ chi 600
Z $\zeta $ dzeta 7 O o omicron 70 $\Psi $ $\psi $ psi 700
H $\eta $ eta 8 $\Pi $ $\pi$ pi 80 $\Omega $ $\omega $ omega 800
$\Theta $ $\theta $ theta 9 G g quoppa 90 $\ni $ ${\scriptstyle\ni} $ san 900

W tabeli pokazany jest ,,system'' kodowania liczb, stosowany w świecie śródziemnomorskim mniej więcej dwa tysiące lat temu. Stosowali go Grecy, stosowali (z nieco inną transkrypcją znaków literowych) Hebrajczycy. Idea by prosta - alfabet grecki, uzupełniony o trzy fenickie znaki (digamma, san, quoppa), był używany do kodowania cyfr lub liczb. Proste (dla nas!) operacje dodawania i mnożenia w takim systemie wcale nie były takie znowu proste. Za to ...dawały znakomite pole do wynajdywania różnych mistycznych znaków lub symboli, zaklętych w konkretnych liczbach.

W traktowaniu liczb (cyfr) jako swoistych dzieł sztuki celowali zwłaszcza rachmistrze arabscy . Ponieważ mój LATEX nie ma kompletu znaków tego alfabetu zamieszczam - dla ciekawych -, tabelę znaków, arabskiego alfabetu. Jej osobliwośc to różne (nieco) formy liter w zależności od ich pozycji (na końcu wyrazu, w środku, na początku i jako pojedynczy znak). W tej sytuacji zrezygnowałem już z podawania "wartości liczbowych" poszczególnych liter. Ortodoksyjny islam zabraniał przedstawiania postaci ludzkich na rycinach (malowidłach), ale za to (w formie pewnej rekompenstay estetycznej?) w krajach muzułmańskich rozwinęła się ogromnie sztuka kaligrafii: starano się aby piękne i wzniosłe sentencje (zwykle z Koranu) miały równie piękną formę.

Również i dzisiaj można kupić bardzo estetycznie wyglądające , kaligramy, zapisane przy pomocy alfabetu arabskiego. Natomiast pięćset lat temu rachmistrze arabscy i tureccy układali tzw. chronogramy: krótkie zdania, upamiętniające pewne wydarzenia i zapisane tak, aby wartości liczbowe użytych liter dawały datę tegoż wydarzenia.

Podobnym igraszkom ,,numerologii'' oddawali się także starożytni Rzymianie i to tak poważni (?) ludzie jak np. Swetoniusz , autor słynnych (bo skandalizujących) ,,Żywotów cesarzy''. Pisząc o zamordowaniu przez Nerona własnej matki (Agrypiny) Swetoniusz zauważył, że suma liczb zawartych w słowie Neron jest równa sumie liczb w zdaniu Idian metera apekteine, które po grecku oznacza: zabił własną matkę. Rzeczywiście podstawiając z tabelki mamy

Wartości liczbowe imienia Nerona.
N E P $\Omega $ N
50 5 100 800 50
suma = 1005

Wartości liczbowe zdania ,,Zabił własną matkę'' .
I $\Delta $ I A N   M H T E P A   A $\Pi $ E K T E I N E
10 4 10 1 50   40 8 300 5 100 1   1 80 5 20 300 5 10 50 5
suma = 1005
No i proszę, Neron miał jak widać matkobójstwo ,,zapisane'' w swoim imieniu. Tego typu igraszki uprawiano długo i przy różnych okazjach. Na przykład ponieważ numerycznym symbolem Antychrysta w Apokalipsie Świętego Jana jest liczba 666 to, oczywiście, doszukano się tej ,,wartości liczbowej'' w (nieco tylko poprawionym) nazwisku Lutra. Zwolennicy tego ostatniego replikowali, że podobną wartość można odnaleźć w łacińskim Vicarius Filii Dei, podstawiając tym razem według zasad ,,rzymskiego'' kodowania liczb ($V = 5, \,I =1,\, C = 100, \, L= 50,\, D = 500$) i z satysfakcją prorokowali rychły (A.D. 1666) koniec papiestwa bo Vicarius Fili Dei to symbol godności papieskiej: Namiestnik Syna Bożego.


nextupprevious
Next:Liczby doskonałe; liczby zaprzyjaźnioneUp:Kilka drobiazgów z historiiPrevious:Liczby zespolone - trochę
Andrzej Lenda

1999-03-08