next up previous
Next: Początki hazardu Up: Cicer mathematicus cum caule Previous: Cicer mathematicus cum caule

Kilka drobiazgów z historii statystyki

Andrzej Lenda
1999-03-08