powrót A. L.
  MATERIAŁY DO NAUKI
WYKŁADY -- spis treści + pliki
(także bibliografia i biogramy)
Zestawy zadań
ZW1, ZW2, ZW3, ZW4, ZW5, ZW6, ZW7, ZW8, ZW9, ZW10, ZW11,
liczby trójkatne,
liczby Fibonacciego,
liczby harmoniczne,
współczynniki dwumianowe.