next up previous
Next: Rodzina Bernoullich Up: Blaise Pascal Previous: Blaise Pascal

indukcja matematyczna

Sposób dowodzenia twierdzeń matematycznych, odnoszących się do liczb całkowitych. Takie twierdzenie sprowadza się zazwyczaj do pewnej propozycji P(n), która - jak przypuszczamy odnosi się do zbioru wszystkich liczb całkowitych, lub przynajmniej do pewnego ich podzbioru (np. dla wszystkich $n \geq n_0$, gdzie n0 jest pewną ustaloną wartością. Podkreślmy słowo przypuszczamy - metoda indukcja nie odkryje nam pewnej własności, ale pozwoli udowodnić taką własność, którą - w oparciu np. o pewne przesłanki ,,empiryczne'' - podejrzewamy o istnienie. Metoda indukcji składa się z dwóch etapów:
1.
Wykazujemy słuszność P(n) dla pewnego ustalonego n=n0. Zwykle n0 = 1, bo zwykle dowody indukcyjne odnoszą się do całego zbioru dodatnich liczb całkowitych. Dla n0=1 ewentualne rachunki są też najprostsze!
2.
Zakładamy, że P(n) jest prawdziwe i w oparciu o to założenie udowadniamy prawdziwość naszego przypuszczenia dla n= n+1, a więc wykazujemy słuszność P(n+1).
Typowym przykładem metody indukcji może być na przykład wykazanie wzoru na sumę sześcianów pierwszych n dodatnich liczb całkowitych:

\begin{displaymath}1^3 + 2^3 + 3^3 +\ldots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).\end{displaymath} (1.3)

Zgodnie ze schematem zaczynamy od ,,sprawdzenia'' hipotezy dla n=1. Mamy

\begin{displaymath}1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = \frac{1\cdot 4}{4} = 1. \end{displaymath}

Następnie zakładamy słuszność P(n) dla n=k

\begin{displaymath}
1^3 + 2^3 +\ldots + k^3 = \frac{k^2(k+1)^2}{4} \end{displaymath} (1.4)

i próbujemy udowodnić ją dla n=k+1. dodajemy do obu stron 1.4 (k+1)3:

\begin{eqnarray*}1^3 + 2^3 +\ldots + k^3 + (k+1)^3 &=& \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k...
...
& = & \frac{(k+1)^2[(k + 2)^2]}{4}; \hfill \mbox{\em c.b.d.o.}
\end{eqnarray*}next up previous
Next: Rodzina Bernoullich Up: Blaise Pascal Previous: Blaise Pascal
Andrzej Lenda
1999-03-08